Royal Parking, Valet Parking op Schiphol


Privacy en Cookiebeleid

Privacy statement en Cookiebeleid Royal Parking Service

Wij vinden het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met gegevens. (Persoons)gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving. De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is de wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Dat betekent bijvoorbeeld dat wij:

 • Duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • Het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Uw eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • Uw gegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn;
 • Wanneer wij uw gegevens delen, afspraken maken met derde partijen om er o.a. voor  te zorgen deze niet voor andere doeleinden worden gebruikt;
 • Passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken;
 • Uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen;
 • Gebruikmaken van Cookies voor analytische doeleinden t.b.v. uw gebruikersgemak;

Contact of recht ter inzage, te corrigeren of te verwijderen:

Als u naar aanleiding van deze privacyverklaring contact met ons wilt opnemen of zich wilt beroepen op uw recht ter inzage, te corrigeren of te verwijderen, dan kan dat via onderstaande contactgegevens.

E-mail:    Via het contactformulier op onze website of middels info@royalparking.nl
Online:    Via “Zakelijk Account” Inloggen Mijn Account
Telefonisch:    023 75 20 696. Maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 18:00 uur
Post:    Royal Parking Service, Beechavenue 125, 1119 RP Schiphol-Rijk

Inhoud andere parkeerwebsites

Bij het gebruik van onze diensten en website laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoons- en/of bezoekersgegevens zijn. Wij verwerken niet alle onderstaande gegevens. Afhankelijk van de diensten die u gebruikt kunnen wij de volgende gegevens van u verwerken:

 • Naam
 • Vluchtgegevens
 • Bedrijfsnaam
 • Straatnaam en huisnummer
 • Woonplaats
 • Land
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Kenteken
 • Merk auto
 • Kleur auto
 • Contactpersoon
 • KVK-nummer
 • Wachtwoord
 • Surfgedrag

Verstrekking aan derden:

Royal Parking Service respecteert uw privacy en zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens strikt vertrouwelijk blijven. Alle gegevens die door Royal Parking Service worden verzameld zullen vertrouwelijk worden bewaard en zullen niet worden uitgeleend, verhuurd, verkocht of op een andere manier openbaar worden gemaakt. Royal Parking Service gebruikt uw persoonsgegevens van de uitvoering van de door u geboekte diensten en om u te informeren van de status van uw dienst. Daarnaast kunnen wij uw gegevens gebruiken om u op de hoogte te houden van informatie en/of aanbiedingen.Wij geven de door uw verstrekte gegevens door aan derde partijen, als dat noodzakelijk is voor de levering van de door u bestelde service of wanneer de wet ons dit verplicht. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor de afhandeling van iDeal betalingen en gebruiken we CRM systemen om uw op de hoogte te houden van informatie en aanbiedingen. Wanneer wij uw gegevens aan een derde verstrekken, zorgen wij er o.a. (met een overeenkomst) voor dat uw gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Ook komen wij hierin overeen dat uw gegevens worden verwijderd zodra deze niet meer nodig zijn. 

Beveiligen en bewaren

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. Internetbetaling vinden plaats in een beveiligde omgeving (gebruik makend van Secure Socket Layer Techniek) en wordt afgehandeld door Sisow Payment Innovations. Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat wil zeggen dat wij de gegevens bewaren zolang dat nodig is om de door uw gevraagde dienst te leveren. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht.

Inhoud andere parkeerwebsites

De website www.royalparking.nl bevat links naar andere sites en sites van partners die niet tot Royal Parking Service behoren. Royal Parking Service is niet aansprakelijk voor de privacy praktijken of de inhoud van deze sites.

Minderjarigen

Als u 16 jaar of jonger bent, dan mag u uitsluitend onder toezicht van uw ouders of wettelijke vertegenwoordigers gebruik maken van onze website.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd.  Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Autoriteit Persoonsgegevens

Mocht u klachten hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens en komen wij niet samen met u tot een correcte oplossing, dan heeft op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Cookies en Google Analytics

Onze website maakt gebruik van Google Analytics voor het verkrijgen van bezoekersstatistieken. De informatie die door Google wordt verzameld, wordt geanonimiseerd opgeslagen. Royal Parking Service en Google kunnen niet zien welke personen onze website hebben bezocht. De statistieken van Google Analytics worden door ons gebruikt om de website te optimaliseren, onder andere om druk bezochte pagina’s eenvoudiger en beter vindbaar te maken. De informatie die Google verzamelt, wordt mogelijk opgeslagen op servers buiten de Europese Economische Ruimte. Royal Parking Service heeft geen invloed op het gebruik van de data door Google en/of derde partijen. Google kan de gegevens verstrekken aan derden als zij daartoe op grond van de wet verplicht is of voor zover de informatie namens Google door derden wordt verwerkt. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de Privacy FAQ van Google en Google Analytics.
U kunt zelf kiezen of u cookies accepteert of weigert. De meeste webbrowsers accepteren cookies automatisch, maar u kunt bij de instellingen van uw browser aanpassen, zodat cookies voortaan geweigerd worden. Klik op de naam van uw browser om te lezen hoe u deze instelling kunt aanpassen (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Apple Safari, Google Chrome)

Publicatiedatum

25 mei 2018

 

Reservering Plaatsen
AANKOMST VERTREKHAL
RETOUR SCHIPHOL

Liever telefonisch reserveren?
023 75 20 696